LV | ENG | РУС
DARBNĪCAS ROTAĻAS LABIRINTS VIRTUVE PROJEKTI PAR MUMS KONTAKTI
biedrība “7 BALLES”
“Bērnu aktīvo rotaļu elementu papildināšana 7 BALLES”
Nr. 17-08-AL14-A019.2203-000005

Biedrība “7 BALLES” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)" apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" līdzfinansēto projektu Nr. 17-08-AL14-A019.2203-000005 ir uzstādījusi
Bērnu aktīvo rotaļu - tīklu piramīdu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejamas EK tīmekļa vietnē
Radošs prieks un rokdarbi Jaunpilī
Projekta mērķis ir veidot vietējo iedzīvotāju aktīvu, saliedētu interešu grupu, popularizējot amatniecību un lietišķo mākslu kā mūsdienīgu un radošu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Ieinteresēt novada cilvēkus par estētiski augstvērtīgām, videi draudzīgām, radošām aktivitātēm.
Radošā meistarbdarbnīca 1. kārta
Projekta mērķis izveidot radošu darbnīcu prasmju kopšanai, pilnveidošanai un māksliniecisku ideju īstenošanai vietējiem iedzīvotājiem, iegādājoties kokamatnicīebas instrumentus un darbagaldus. Projekta nr. 10-08-LL28-L413202-000007
Radošā meistarbdarbnīca 2. kārta - Rokdarbi
Projekta mērķis ir izveidot interešu centru un radošu darbnīcu rokdarbu prasmju kopšanai, pilnveidošanai un māksliniecisku ideju īstenošanai vietējiem iedzīvotājiem. Projekta nr. 13-08-LL28-L413202-000002
Vienkārši septiņi
Projekta mērķis ir atļauties eksterjeru ar aktīviem un košiem akcentiem, kas vedina uz jautru laika pavadīšanu un sportiskām aktivitātēm ģimenes ar bērniem un jauniešus, ļaujot vaļu emocijām, atverot pieeju nepieejamajam un raisot brīvu fantāziju.
ZILI ZAĻI
Projekta mērķis ir izveidot nelielu, interesantu un atraktīvu karuseli – jautru rotaļu pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kas aicina uz sportiskām aktivitātēm un kopīgu laika pavadīšanu.
Saieta centrs „7 BALLES”
Projekta mērķis ir saliedēta, radoša vietējā sabiedrība Struteles ciemā, izveidojot informācijas apmaiņas centru un radošu aktivitāšu darbnīcu prasmju kopšanai, pilnveidošanai un māksliniecisku ideju īstenošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Pie mums ir iekārtotas divas darbnīcas- kokamatniecības un rokdarbu. Tās domātas radošu, māksliniecisku un praktiski izmantojamu darbu radīšanai individuāli un grupiņās. Darbnīcu aprīkojums ir atbilstošs gan bērnu nodarbībām, gan lielāku darbu realizēšanai. Rokdarbu darbnīcā varam liet sveces, šūt, filcēt, tinglot, izgatavot atstarotājus un citus darbiņus. Kokamatniecības darbnīcā kopīgi varam realizēt dažāds sarežģītības ieceres. Līdz šim tapuši ķeblīši, galdiņš, sacensību balvas, rotaļlietas, dāvaniņas.
Ja nevēlaties ka kāda foto ir šeit, rakstiet.
Svētku darbnīcas
10.maijā Jaunpilī notika tradicionālais pavasara tirgus ar andelēšanos, kultūras un izklaides programmu. Šogad ar tirgu tika atklāta arī Jaunpils tūrisma sezona. Biedrība šajā pasākumā piedalījās ar kuģīšu būvēšanas darbnīcu. Darbnīcā piedalījās 43 kuģu būvētāji. Drosmīgākie jaunos kuģīšus izmēģināja tūlīt palaist Jaunpils ezera ūdeņos.

Nu jau tradicionāli Jaunpils novadā katru gadu maijā tiek organizēta mazo ciemu diena. Tie ir Levestes, Jurģu, Saules, Struteles un Rāvu cieminieku kopā sanākšanas svētki, kad tiek uzņemti ciemiņi no novada lielajiem ciemiem – Jaunpils un Viesatām. Šogad papildus nelielajiem koncertiem, radošo darbnīcu entuziasti katrā no ciemiem piedāvāja izgatavot kaut ko skaistu un sirdij tīkamu. Strutelē biedrība piedāvāja iemēģināt pirkstus tinglošanā – pagatavot sev par piemiņu paša izvēlētu latvju raksta zīmi.
Atklāšana
2013.gada 2.martā Jaunpils vidusskolā norisinājās III Jaunpils iedzīvotāju forums. Saiets pulcēja 115 novada iedzīvotājus, kas ir līdz šim lielākais apmeklētāju skaits. Arī biedrības „7 BALLES” biedri aktīvi piedalījās šajā forumā.

Jaunpils un Viesatu pagastu iedzīvotāji dienas garumā lēma par risināmiem jautājumiem dzīves uzlabošanai, paši piedāvāja risinājumus problēmām un paši veidoja darba grupas savu izvirzīto uzdevumu veikšanai, lai lemtais nepaliktu tikai uz papīra, bet tiktu realizēts. Foruma mērķis tika sasniegts - dienas beigās bija sastādīti četri projektu uzmetumi, kurus realizēt uzņēmušies aktīvi Jaunpils novada iedzīvotāji. Viens no četriem foruma izvirzītajiem projektiem ir informācijas apmaiņas un radošu aktivitāšu vietas izveide „7 BALLES”.

Biedrības „7 BALLES” darbības mērķi, III Jaunpils iedzīvotāju foruma izvirzītie uzdevumi un vietējo iedzīvotāju tikšanās rezultāti pilnībā sakrīt, tādēļ biedrības aktīvākie dalībnieki kopīgi ar vietējiem iedzīvotājiem, lai realizētu III Jaunpils iedzīvotāju foruma izvirzīto uzdevumu - informācijas apmaiņas un radošu aktivitāšu vietas izveide „7 BALLES”, šobrīd jau realizējuši divus projektus biedrības telpās „Graudiņi”, Jaunpils pagastā.

Ar Jaunpils novada domes atbalstu projektu konkursa „Darām paši!’ ietvaros realizēts projekts „Saieta centrs „7 BALLES” Strutelē”. Saieta vietai atvēlētās telpas apdare nebija pabeigta. Projekta ietvaros telpa pilnībā iekārtota atbilstoši neliela sabiedriskā centra, kurā iespējams organizēt dažādas iedzīvotāju aktivitātes, vajadzībām. Tika līdzinātas un krāsotas sienas, ielikta grīda, kas krāsota dekoratīviem rakstiem un lakota, ierīkots apgaismojums. Tā pat arī izgatavojām sešus galdus ar virpotām kājām, kurām iespējams mainīt augstumu, un plauktu, skapīšu rindu materiālu un instrumentu glabāšanai.

Šodienas dzīves steiga pieprasa neatteikties no piedāvātajām tehniskajām iespējām. Tādēļ ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu realizēts projekts „Radošā meistardarbnīca 2.kārta – Rokdarbi”. Projekta ietvaros iegādāta - šujmašīna, overloks, filcēšanas mašīna, adāmmašīnīte, sveču liešanas un stikla griešanas instrumenti, dators un galda ploteris. Projekta mērķauditorija ir Jaunpils novada un kaimiņu novadu dažāda vecuma vietējie iedzīvotāji.

Šī gada 4.septembrī notika saieta vietas un rokdarbu darbnīcas atklāšanas svētki, piedaloties Struteles ciema iedzīvotājiem, Jaunpils novada domes pārstāvjiem, citu Jaunpils novada biedrību aktīvistiem. Arī svētku reizē kopīgi, radoši darbojāmies – uz koka dēlīša ar nagliņām un dziju veidojām baltu zīmju rakstus, izgatavojām atstarotājus un, katrs apgleznojot savu koka klucīti ar novēlējumu, izveidojām kopīgu kolāžu. Abu pieminēto projektu vienlaicīga realizācija nodrošinājusi bagātīgu un pozitīvu gala rezultātu. Šeit ir vieta dažādu tehniku praktiskām nodarbībām radošu rokdarbu realizācijai. Kopīga darbošanās iedvesmo, mudina tālākai darbībai un sevis pilnveidošanai. Aicinām visus interesentus izmantot jaunās radošo nodarbību un tehnikas iespējas. Lūdzam iepriekš sazināties.
Eiropa Pilsoņiem
2012.gada augustā Biedrība piedalījās Jaunpils novada domes pašvaldību sadraudzības projekta "Strādājam kopā aktīvai, demokrātiskai un iecietīgai Eiropas lauku sabiedrībai" realizācijā. Jaunpils novads uzņēma ciemiņus - 30 pārstāvjus no Perano pašvaldības Itālijā un 42 viesus no Lietuvas Pluņģes rajona. Nedēļu garās viesošanās mērķis bija ciešāku sadarbības un draudzības saišu veidošana starp trim pilsētām. Itāļi un lietuvieši kopā ar mūsu novadniekiem apmainīsies pieredzē aktīvas, demokrātiskas un tolerantas lauku sabiedrības veidošanai. Biedrība izgatavoja dekoratīvus koka rāmjus ziedu paklāju aušanai un kopīgā pasākumā ar viesiem veidoja ziedu kompozīcijas nacionālo karogu krāsās. Projekts tika līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas programmas „Eiropa pilsoņiem” atbalstu. Programma Eiropa pilsoņiem atbalsta plašu pasākumu klāstu un organizācijas, kas veicina „aktīvu Eiropas pilsonisko apziņu”, t.i., iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaisti Eiropas integrācijas procesā. „Eiropa Pilsoņiem” dod iedzīvotājiem iespēju sadarboties un piedalīties, veidojot arvien saliedētāku Eiropu, izkopt Eiropas identitātes izjūtu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un kultūra, veicināt Eiropas Savienības piederības izjūtu iedzīvotāju vidū, kā arī sekmēt iecietību un savstarpēju sapratni Eiropas iedzīvotāju vidū, respektējot un cildinot kultūras un valodu daudzveidību un vienlaikus bagātinot starpkultūru dialogu.
Rotaļu Laukumiņš Jaunpilī
Biedrība piedalījās Jaunpils novada domes realizētā projekta „Rotaļu laukuma rekonstrukcija Jaunpils novadā” īstenošanā – izgatavoja un uzstādīja gājēju tiltiņus pāri novadgrāvim, soliņus un atkritumu urnas. Bērni ļoti iecienījuši rotaļu laukumiņu. Kopumā Jaunpils pašvaldības teritorijā ir 231 bērni vecumā no 2 gadiem līdz 11 gadiem. Rotaļu laukumu apmeklē arī iedzīvotāju viesi ar bērniem it īpaši vasaras mēnešos. Tādēļ bija nepieciešams rekonstruēt esošo laukumiņu, papildinot to ar modernu un funkcionālu aprīkojumu. Projekta izstrādē iesaistījās arī vietējie iedzīvotāji, tika izteiktas idejas par to, kāds aprīkojums ir nepieciešams un kā laukumiņš iekārtojams. Šie ieteikumi ņemti vērā projekta realizācijā.
Vienkārši Septiņi
Biedrība 2011.gadā ir piedalījusies Jaunpils novada domes izsludinātajā mazo projektu konkursā „Darām paši” ar projektu „Vienkārši Septiņi”. Projektā ir izveidoti un Jaunpils centrā izvietoti septiņi līdzsvara punkti – no koka izgatavotas, diametrā aptuveni 40cm, krāsainas bumbas – šūpoles, kuras ir iesietas koku zaros. Viņas saka – nāc iekustini mani, pašūpojies. Šis projekts ir radošās darbnīcas pirmais lielākais veikums un biedrības radošo un tehnisko spēju apliecinājums, vienlaicīgi ir arī aicinājums nākt un darīt pašiem mūsu radošajā darbnīcā. Projektam „Vienkārši Septiņi” nav peļņas gūšanas raksturs. Projekta realizācijā aktīvi iesaistījās vietējie jaunieši un šoreiz aktīvākie iedzīvotāji, izrādot pozitīvu interesi un iesaistoties šūpuļbumbu uzstādīšanas procesā. Visi Jaunpils iedzīvotāji, jo īpaši bērni un jaunieši, ir ieguvuši interesantu, aktīvu rotaļu vietu. Šis objekts labi iekļaujas Jaunpils centrā, bagātinot un papildinot esošo vidi. Tā ir vēl viena vieta kopīgai sanākšanai un jautrām rotaļām. Tieši vai pastarpināti ieguvēji ir visi vietējie iedzīvotāji.